Lifecycle Marketing

MARKETING THAT DRIVES RESULTS

מודל מחזור החיים בשיווק – הגישה ההוליסטית

בסביבה העסקית העכשווית, הדיגיטלית והמשתנה, הפרספקטיבה השיווקית כבר לא ממוקדת טכנולוגיה, מוצרים ושירותים. הפריזמה התרחבה והיא כוללת היום גם את האנשים, חווית הלקוח, מעורבות הלקוח, האחריות החברתית והקיימות.

תהליכי השיווק הם כבר לא נחלתם הבלעדית של אנשי השיווק והמכירות, אלא מערבים פונקציות נוספות בארגון כמו משאבי אנוש, שירות לקוחות, מחלקת מו"פ ועוד.

מודל מחזור החיים בשיווק  של Xtra Mile מגדיר מחדש את אסטרטגיות השיווק ומשלב אסטרטגיות דיגיטליות ופיזיות המגיעות ונוגעות בכל קהלי היעד, בכל מקום ובכל זמן.

הגישה ההוליסטית הזו, מייצרת קשר סינרגטי בין כל בעלי העניין בארגון – לקוחות קיימים, לקוחות פוטנציאליים, עובדים, ספקים, שותפים וקהילה, והיא מאפשרת בניית תדמית מותג חזקה ע"י יצירה של חוויות מתמשכות ומשמעותיות לאורך כל הדרך.

Xtra Mile מיישמת את מודל שיווק מחזור החיים שפיתחה על שלושה מעגלים: שיווק ללקוחות (שיווק ומכירות), שיווק תעסוקתי /  שיווק מעסיק (משאבי אנוש, מיתוג מעסיק, חווית המועמד), ושיווק אחריות חברתית (Corporate Social Responsibility – CSR).

XtraMileCycle - Lifecycle Marketing

הגישה ההוליסטית

אנו עובדים בשותפות מלאה עם לקוחותינו, וממחישים להם איך משאבי אנוש ושיווק הם בלתי נפרדים ואיך תרומה לקהילה ומעורבות חברתית מעלות את ערכם בעיני לקוחות פוטנציאליים, לקוחות, עובדים ומועמדים פוטנציאליים. אנו מוכיחים להם שהשיטה המסורתית בה כל מחלקה עובדת בנפרד היא נחלת העבר וכי רק גישה הוליסטית, היוצרת משמעות עמוקה ואותנטית למותג החברה, תוביל לנוכחות חזקה יותר ולעלייה משמעותית במכירות.

בעידן בו החברה, הקהילה והשיווק הולכים יד ביד ומקרינים זה על זה, אנו עובדים עם לקוחותינו על חיזוק ערכי האתיקה, הקיימות, ניצול מיטבי של הזמן ואיזון עבודה – בית כדי להפוך את המותג שלהם לייחודי באמת.

היעדים נותרו אותם יעדים, אבל הדרך אליהם השתנתה. היום, כדי לייצר לידים ולהגדיל את המכירות יש לבנות תדמית מותג חיובית, ערכית ובעלת משמעות.
מודל שיווק מחזור החיים מתייחס לפעילות המשותפת והמקיפה של כלל המגזרים בארגון, ב360 מעלות. רק מודל כזה יוכל להגיע ולגעת בכל הקהלים ובכל בעלי העניין.

To fully understand the value of going the Xtra Mile,
we suggest you talk to our clients!

Leave your details and we'll set up a meeting with one of our customers

Apply for a job