5 עקרונות שיהפכו את תוכנית האחריות החברתית שלכם למציאות

כיום, בסביבה העסקית המשתנה, חברות צריכות להסתגל למגוון הצרכים והאתגרים בתחומים החברתיים, הסביבתיים והאתיים המגיעים מבעלי העניין איתם הן באינטראקציה כגון: הלקוחות, העובדים, המשקיעים, הספקים, הרגולטורים, הצרכנים, המגזר השלישי, והציבור ככלל.

היענות לאתגרים אלו ישפיעו על צמיחת החברה, הגברת המוניטין, מיתוג המעסיק ולבידול עסקי מול בעלי העניין הרלוונטיים.

כיצד עושים זאת? במדריך הנוכחי זיהינו את 5 העקרונות הבסיסים שיתמכו בצעדים הראשונים של אפיון, גיבוש והגדרה של תוכנית האחריות החברתית שלכם ואף יהפכו אותה למציאות.

Company Purpose) | כוכב צפון אותנטי ורלוונטי | עמידה בסטנדרטים | גיבוש אסטרטגיה וקונספט | לעשות, לספר ולמדוד

הורידו את המדריך שלנו "5 עקרונות שיהפכו את תוכנית האחריות החברתית שלכם למציאות"

Table of Contents

To fully understand the value of going the Xtra Mile,
we suggest you talk to our clients!

Leave your details and we'll set up a meeting with one of our customers

Apply for a job