Social responsibility

We Tell it Like it Is

Corporate Social Responsibility (CSR)

אחריות חברתית – למה עכשיו יותר מתמיד

הציפיה מחברות היא לפעול בשקיפות, אתיקה והאחריות לבעלי העניין איתם הם באינטראקציה.
385x250 1 - אחריות חברתית על סטרואידים

אחריות חברתית על סטרואידים

בעת הזו, הציפיה של עובדים ממעסיקיהם היא לגלם תפקיד מרכזי ולהירתם לטובתם ולטובת משפחותיהם.

שלח קורות חיים