Take a Part
Be A part

בשנים האחרונות חורטים ארגונים רבים על דגלם את נושא האחריות הקהילתית והחברתית לצדקידום המטרות והחזון העסקי שלהם.

כמו תמיד - מתחילים במושגי הבסיס

גיוון

תפיסת כל אדם כאינדיבידואל, הופכת למעשה כל ארגון למגוון, אולם באופן רשמי מבטא ערך הגיוון מדיניות העסקה הדוגלת בגיוס אנשים ממגוון רחב של מגזרים, גילאים, מוגבלויות, מין, רמת השכלה, רקע סוציאלי, נטיות מיניות ועוד.
מעבר להעסקתם כולל הגיוון גם הבטחה ליצירת סביבת עבודה שווה ותומכת לכולם.

הכלה

יצירת סביבת עבודה בה כולם מקבלים יחס שווה, מכבד והוגן, המספקת לכולם גישה שווה להזדמנויות מקצועיות ולמשאבים. בארגון מכיל יכולים כולם לתרום באופן מלא לארגון.

ארגון הדוגל בגיוון אינו שלם ללא הכלה והיא זו המאפשרת מימוש מלא של כל האספקטים הקשורים בעניין.

שייכות

הצורך האנושי הבסיסי להשתייך לקבוצה, חשוב במיוחד במקומות העבודה, בהם אנו מבלים חלק ניכר מיומנו. תחושת שייכות מובילה לביטחון, יציבות ותמיכה ומייצרת אנשים מעורבים, אכפתיים ותורמים לארגון.
בארגון מגוון והטרוגני, האתגר לייצר שייכות גדול יותר, אבל הוא אפשרי ומשתלם, לכל הצדדים.

אז איך בעצם הופכים את המושגים
למציאות ארגונית אמיתית?

גיוון והכלה. השראה, העצמה, חדשנות.

גיוון והכלה הם חלק מרכזי באחריות הקהילתית הארגונית והם הערכים העומדים בבסיס האני מאמין של החברה, ולא בכדי. בערכים האלה טמונה לא רק אנושיות וקבלת השונה, אלא גם יתרונות עסקיים לא מבוטלים. גיוון והכלה מקדמים חדשנות, יצירתיות ולמידה.

סקר חברת Glassdoor מצא ש- 57% מהעובדים ו- 67% ממחפשי העבודה מייחסים חשיבות רבה לגיוון והכלה בעבודה כאלמנט המשפיע על גיוס ושימור.

לחברות המקיימות גיוון והכלה יש 70% יותר סיכוי לחדור לקהלים חדשים.

סקר שערך הAmerican Sociological Review מצא כי בחברות בהן אחוז הגיוון על בסיס גזע או מין הוא הגבוה ביותר, גם כמות הלקוחות ואחוזי המכירות גבוהים מהמוצע.

סקר עכשווי של BCG (האוניברסיטה הטכנית במינכן) מצא קשר ישיר וחיובי בין גיוון לחדשנות בארגון.

אין מדובר בנושא תעסוקתי בלבד הנוגע רק למשאבי האנוש, אלא באסטרטגיה שלמה העוסקת ביצירת סביבה של התנהגות הוגנת ומכבדת, מדיניות נגד אפליה על כל רקע, גמישות ארגונית והתאמת תנאי העבודה לעובדים השונים ולצרכיהם ושקיפות מלאה כלפי פנים וכלפי חוץ.
את האסטרטגיה הזו, יש להטמיע אצל כולם. מראשון המנהלים ועד אחרון העובדים.

שייכות. מחויבות ומעורבות.

יישום ערכי הגיוון וההכלה אינו שלם ללא הקניית תחושת שייכות לעובדים.
תחושת שייכות מובילה לרווחה המובילה למוטיבציה, מעורבות ופרודוקטיביות, והיא משמעותית ביותר בתהליכי שימור עובדים.
היום, יותר מתמיד, חוסר הוודאות, העבודה מרחוק והתקשורת המקוונת, מייצרים מציאות חדשה והופכים את תחושת השייכות בקרב העובדים לעוגן חיוני אף יותר.
לא פשוט לייצר תחושת שייכות בארגון הטרוגני ומגוון, אבל זהו אתגר אפשרי שהרווח בצידו, עצום.

Asset 37 100 2 - TakeAPart

תכל’ס - איך עושים את זה?

צרו עמנו קשר

הטמעת אסטרגיית גיוון והכלה ליצירת סביבת עבודה הוגנת ומכבדת ומקנה תחושת שייכות לכל עובדי

To fully understand the value of going the Xtra Mile,
we suggest you talk to our clients!

Leave your details and we'll set up a meeting with one of our customers

Apply for a job