Omrix

We Tell it Like it Is

חברות ההייטק מתגייסות לטובת העובדים

הילדים בקיץ בחופש וצריך למצוא להם תעסוקה תמידית, כשהפתרון הינו בד"כ רק שאלה של מי ייקח חופש באיזה שבוע של אוגוסט - אמא / אבא / סבא וסבתא? מסתבר שישנה עוד אופציה

שלח קורות חיים