MedOneCloud

We Tell it Like it Is

התרשלות ארגונים בשמירה על המשאב היקר ביותר שלהם

אחת הדרכים בהן נוקטות חלק מחברות הטכנולוגיה הגדולות על מנת לשפר את אבטחת הרשת שלהן, היא להזמין האקרים לפרוץ אליהן. הן עושות זאת מתוך הבנה שעליהן לעמוד על המשמר ולהתכונן למתקפה אפשרית, שכן תרחישים של השבתת מערכות מחשוב של ארגונים גדולים ורגישים אינה דמיונית, ולמעשה, בעידן הטכנולוגי בו אנו חיים, זוהי רק שאלה של זמן, מתי תתרחש.

שלח קורות חיים