ABM

We Tell it Like it Is

Account Based Marketing – ללכוד את הלוויתן

ABM, היא גישה שדומה לירי בחץ וקשת בניסיון לקלוע למספר קטן של מטרות בודדות. דיוק הוא שם המשחק. כל חץ שהקשת משחרר לאוויר, וכל מסר שהמשווק משגר מייצגים השקעה של משאבים ומחשבה מקדימה כדי לוודא שהוא ישיג את מטרתו. העובדה שמספר המטרות קטן יותר לא הופך את המשימה לפשוטה יותר כלל וכלל.

שלח קורות חיים

שלח קורות חיים

הגש מועמדות למשרה